Selamat Datang di Web. Natsir Azah. Kami berikan informasi seputar pendidikan dan informasi-informasi penting lainnya. Terimakasih atas kunjungannya. Saran dan masukan anda sangat kami harapkan untuk penyempurnaan kedepan.

Selasa, 03 Januari 2012

PATURAY TINEUNG


NASKAH PATURAY TINEUNG


Bubuka…….            : ( dipiring kacapi suling )

Sora                          : Timendi pipasinieun
                                   Timana picaritaeun
                                   Tisarakan pamaleran
                                   Ti MI Cikulu geusan ngajadi

Rajah                        : Pun sampun dina jajantung
                                   Oyag jagat lebah dada
                                   Anu kaancikan milik
                                   Dina mangsa-mangsa ieu
                                   Gelar ti MI Cikulu
                                   Anjeuna para lulusan MIGending Padjajaran……… ( Dipiring kacapi, suling, kendang jeung goong )
Murid-murid kelas VI ( genep ) ka panggun dibarengan para pamayang

Sora                          : Wanoja tanding srikandi
                                   Jajaka tanding arjuna
                                   Kabeh kagunturan madu
                                   Seja miang makalangan
                                   Ninggalkeun sakola urang
                                   Undur alatan geus hasil
                                   Leumpang neangan kalangkang
                                   Bekel hirup geusan jaga

Murid-murid dina kaayaan tungkul……….

Sora                          : Anakaing deudeuh….. teuing
                                   Hidep teh bakal ngantunkeun
                                   Ngantunkeun MI Cikulu
                                   Rek neraskeun makalangan
                                   Neangan elmu satuhu
                                   Bekel hirup geusan jaga

Sora                          : Ibu…. Bapa…. Hatur nuhun
                                   Salami ieu abdi parantos diatik sareng dididik
                                   Sanaos sok disentakan
                                   Etamah sentak kanyaah
                                   Sanaos sok diseukseukan
                                   Etamah seukseuk kadeudeuh
                                   Pileuleuyan Ibu……..
                                   Pileuleuyan Bapa…...

Sora                          : Bral anaking…..geura miang makalangan
                                   Mugia aya dina kajembaran
                                   Keur tambah keueung teuing dijalan
                                   Ieu Bapa masihan jimat
                                   Jimat nu ku hidep diteangan salami genep taun
                                   Nya beurang ieu bakal dipasrahkeunLagu  ®
Lagu                         ( Dipiring kacapi jeung suling )


                 SAPU NYERE PEGAT SIMPAY

                                
                                 Ririungan urang karumpul
                                   
                                 Meungpeung dekeut hayu urang sosonoan
                                               
                                 Macangkrama urang ngawadul
                                               
                                 Urang silih tempas silih eledan

                                
                                 Moal lila jeung babaturan
                                               
                                 Hiji wanci anu geus ditangtukeun
                                                 
                                 Bakal pisah bakal pajauh
                                               
                                 Bakal mopohokeun katineung urang

                                 Reff.
                                                                       
                                                Sapu nyere pegat simpay….. bakal kalakon
                                                                                                           
                                                Takdir ti Gusti hyang widi….. bakal kasorang
                                                               
                                                Urang rek papisah……. Urang rek pajauh
                                                           
                                                Meungpeung deukeut hayu urang sosonoan                                                            D A R E U D A

                                
                                 Paturay…….
                                                           
                                 Pileuleuyan-pileuleuyan…… ti ayeuna…….
                                               
                                 Urang the bakal pa anggang…. Anggang sote….
                                     
                                 Ukur tina titingalan, teubih sote….mung tina reretan
                                
                                 Reff
                                               
                                               
                                                Tina manah urang tetep sasareungan
                                                                                               
                                                Tina kalbu….. teu paanggang
                                                                                   
                                                Na emutan uran tetep sasareungan
                                                                       
                                                Pileuleuyan-pileuleuyan duh…. Bakal paanggang

Sora  ®
Sora                          : Bapa kepala Sakola / Guru nu ngawakilan dihaturanan ka panggung
                                   ( ponggawa & lengser neang Bp Kepala Sakola / Guru un ngawakilan )
                                   Wawakil kelas VI maju terus deku sungkem payuneun Kepsek/Guru

Sora                          : Prak anaking,geulis… kasep…. Geura menta dihampura ka gaganti
                                   Indung jeung Bapa hidep.
                                   Salami Genep taun hidep diatik, dididik ku Indung jeung Bapa hidep
                                   Sok bageur geura munjungan….. geulis….kasep…..

Sinden                      : Munjungmah ulah ka Gunung
                                   Muja ulah ka Talaga
                                   Gunungmah sok rajeu urug
                                   Talaga sok rajeu saat
                                                Munjungmah kudu ka Indung
                                                Mujamah kudu ka Bapa
                                                Indungmah tunggul rahayu
                                                Bapamah tangkal darajat


N E D A   D I H A M P U R A

Sora                          : Ibu…. Bapa…..
                                   Abdi neda dihampura samudaya kalepatan
                                   Pamuga gamblang hak sama
                                   Muga lebar tina panyiksa
                                   Rumasa beunghar kudosa
                                   Baha ka Ibu… baha ka Bapa…
                                   Ibu……
                                   Bapa…..
                                   Abdi neda pidu’a…..
                                   Abdi bade gentos lalakon…..
Pangjajap du®
PANGJAJAP DUA

Sora                          : Anaking…. Hidep nu bageur
                                   Gederna jajantung nu oyag na jero dada
                                   Dibarengan eundeurna rasa katresna
                                   Lahir batin dihampura ku Ibu miwah ku Bapa
                                  
                                   Bral…. Geura miang makalangan
                                   Lalakon mangsa katukang
                                   Teundeun dihandeuleum sieum
                                   Tunda dihanjuang siang
                                   Geusan alaeun jaga

                                   Awor aneka rasa
                                   Seuri jeung rambay cimata
                                   Kurnia ti un maha kawasa
                                   Ni’mat bari jeung nalangsa

                                   Dina mangsa hidep miang
                                   Seja mapay jalan sewang-sewangan
                                   Ti Ibu… miwah ti Bapa…..
                                   Taya bekel pikeun hidep
                                   Ngan ukur jajap ku pangdu’a
                                   Awor jeung keclak cimata

                                   Deudeuh teuing anaking
                                   Cimata tanda katresna
                                   Dareuda tandana heman

                                   Bral geulis….. kasep…… geura miang
                                   Geura beberkeun jangjang dimega malang
                                   Ji’ad pangdu’a anu diseja keur hidep jadi pamapag
                                   Geusan mapag mangsa nu bakal datang
                                   Nu rek mulang kana Fitrohna

                                   Ngan nitip bageur
                                   Poma hidep ulah lali ka temah wadi
                                   Ulah poho ka purwadaksi
                                   Pileuleuyan-pileuleuyan geulis… kasep….
                                   Sapunyere pegat simpay
                                   Mugia kahontal kabagjaan dunia rawuh akherat, Amiiin 
                                     

Tidak ada komentar:

Posting Komentar